Valvottavatiedote 7.6.2016 – 41/2016

Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden Solvenssi II -raportointimuutosten luonnokset julkaistu

EIOPA (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) on julkaissut luonnoksen muutoksista valvontaraportointia ja raportointitaulukoita koskevaan täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/2450. Muutokset perustuvat aikaisemmin tehtyihin muutoksiin, jotka koskevat infrastruktuurisijoitusten käsittelyä vakavaraisuuslaskennassa (asetus (EU) 2016/467).

Esitetyt muutokset koskevat infrastruktuurisijoitusten pääomavaatimuksen laskentaa sekä osakkeiden siirtymäsäännöstä. Lisäksi on tehty jotain teknisiä korjauksia muuhun raportointiin.

EIOPA on myös julkaissut luonnoksen XBRL-taksonomiasta (Public Working Draft (2.1.0), jota voi kommentoida 30.6. asti EIOPAan. EIOPA julkaisee päivitetyn taksonomian 15.7.2016. Uutta taksonomiaversiota käytetään 31.12.2016 ajankohdalta annettavaan raportointiin.

Lisätietoja antaa

analyytikko Kirsti Svinhufvud, puhelin 010 831 5251, kirsti.svinhufvud(at)finanssivalvonta.fi