Tillsynsmeddelande 5.10.2016 – 66/2016

EBA har publicerat riktlinjer och ett utkast till standard om definitionen av fallissemang

Europeiska bankmyndigheten EBA har den 28 september 2016 gett ut riktlinjer om tillämpning av definitionen av fallissemang i beräkningen av kapitaltäckning och ett utkast till teknisk standard för kommissionen om fastställande av tröskelvärdet för väsentlig förfallen betalning. Samtidigt gav EBA också ut en rapport om nuvarande varierande rutiner och effekterna för kreditinstitut och värdepappersföretag av en harmoniserad definition av fallissemang.

​Även om både riktlinjerna och den tekniska standarden utgör en del av en större översyn av regleringen om metoden för intern klassificering av kreditrisk (IRB), kommer alla kreditinstitut och värdepappersföretag att tillämpa definitionen av fallissemang – också de som använder schablonmetoden för kreditrisk.

Riktlinjerna, standardutkastet och rapporten och ett tidigare publicerat meddelande om översynen av IRB-metoden finns tillgängliga på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Matti Suni, telefon 010 831 52 59, matti.suni(at)fiva.fi