Valvottavatiedote 5.10.2016 – 66/2016

EBA julkaissut maksukyvyttömyyden määritelmään liittyvät ohjeet ja standardiluonnoksen

Euroopan pankkiviranomainen EBA on 28.9.2016 julkaissut ohjeensa maksukyvyttömyyden määritelmän soveltamisesta vakavaraisuuslaskennassa ja komissiolle toimittamansa teknisen standardiluonnoksen merkittävän, erääntyneen maksusuorituksen kynnysarvon määrittämisestä. EBA julkaisi samalla myös raportin tämänhetkisistä erilaisista käytännöistä ja harmonisoidun maksukyvyttömyyden määritelmän vaikutuksista luottolaitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin.

Vaikka sekä ohje että tekninen standardi ovat osa laajempaa luottoriskin sisäisten luottoluokitusten (IRB) menetelmää koskevaa sääntelyuudistusta, harmonisoitua maksukyvyttömyyden määritelmää tulevat soveltamaan kaikki luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset – myös luottoriskin standardimenetelmää käyttävät. 

Ohjeet, standardiluonnos  ja raportti, sekä aiemmin julkaistu tiedonanto IRB-menetelmän uudistamisesta ovat luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Matti Suni, puhelin 010 831 5259 tai matti.suni(at)finanssivalvonta.fi