Tillsynsmeddelande 18.8.2016 – 54/2016

Rapporteringen av kreditinstitutens soliditetsgrad (Leverage Ratio) förnyas

​Europeiska kommissionen har den 23 mars 2016 antagit en förordning (EU) 2016/2428 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering när det gäller rapportering av bruttosoliditetsgraden (LR) (ITS). Förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (OJ) den 31 mars 2016. ITS:s rapporteringskrav gäller kreditinstitut.

Den första tidpunkten för rapporteringen enligt den nya tekniska rapporteringsstandarden (ITS) är den 30 september 2016. Uppgifterna ska rapporteras kvartalsvis såsom tidigare. Rapporteringsdagarna är den 12 maj, den 11 augusti, den 11 november och den 11 februari.

Blankett C45.00 (COREP Leverage Ratio) enligt ITS ersätts med blankett C47.00 (COREP Leverage Ratio Con). Blankett C46.00 (COREP Leverage Ratio) slopas. Därtill görs det små ändringar i blanketterna C40.00–C44.00 (COREP Leverage Ratio).  

Definitionerna för tabellerna C40.00-C47.00 enligt ITS ingår i Europeiska bankmyndighetens (EBA) XBRL-taxonomiversion 2.2.1 och DPM-modellens (Data Point Model) version 2.4.1.1.1.

Den förnyade programmet för rapporteringen av bruttosoliditetsgraden kan laddas ner från distributionstjänsten Jakelu under september månad.

Ytterligare information lämnas av

analytiker Harriet Uusi-Äijö, telefon 010 831 5274, e-post harriet.uusi-aijo(at)finanssivalvonta.fi