Valvottavatiedote 18.8.2016 – 54/2016

Luottolaitosten omavaraisuusasteen (Leverage Ratio) raportointi uudistuu

​Euroopan komissio hyväksyi 23.3.2016 asetuksen (EU) 2016/428 vähimmäisomavaraisuusasteen (LR) raportoinnin tekniseksi täytäntöönpanostandardiksi (ITS). Asetus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (OJ) 31.3.2016. ITS:n raportointivaatimukset koskevat luottolaitoksia.​

Uudistetun ITS:n mukaisen raportoinnin ensimmäinen raportointiajankohta on 30.9.2016. Tiedot on raportoitava neljännesvuosittain kuten aikaisemminkin. Raportointipäivät ovat 12. päivänä toukokuuta, 11. päivänä elokuuta, 11. päivänä marraskuuta ja 11. päivänä helmikuuta.

ITS:n mukainen lomake C45.00 (COREP Leverage Ratio) korvataan lomakkeella C47.00 (COREP Leverage Ratio Con). Lomake C46.00 (COREP Leverage Ratio) poistetaan. Lisäksi lomakkeisiin C40.00–C44.00 (COREP Leverage Ratio) tehdään vähäisiä muutoksia.

Määritykset ITS:n mukaisille lomakkeille C40.00–C47.00 sisältyvät Euroopan pankkiviranomaisen EBAn XBRL-taksonomiaversioon 2.2.1 ja DPM-mallin (Data Point Model) versioon 2.4.1.1.

Vähimmäisomavaraisuusasteen raportointiin tarkoitettu uudistettu tiedonkeruusovellus on ladattavissa Jakelu-palvelusta syyskuun aikana.

Lisätietoja antaa

analyytikko Harriet Uusi-Äijö, puhelin 010 831 5274, sähköposti harriet.uusi-aijo(at)finanssivalvonta.fi