Tillsynsmeddelande 3.5.2016 – 30/2016

Preciseringar av Solvens II-förordningen

Den 1 april 2016 har kommissionen gett ut den delegerade förordningen 2016/467, som ändrar och kompletterar kommissionens tidigare Solvens II-förordning (Kommissionens delegerade förordning 2015/35).

​Den nyutgivna förordningen innehåller bland annat övergångsbestämmelser om hanteringen av investeringsinstrument, inrättar en tillgångsklass för infrastrukturinvesteringar inom Solvens II-regelverket och korrigerar fel som upptäckts i den tidigare Solvens II-förordningen.

Förordningen har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Juha Sasi, telefon 010 831 55 20, juha.sasi(at)fiva.fi