Valvottavatiedote 3.5.2016 – 30/2016

Solvenssi II -asetukseen tarkennuksia

1.4.2016 on julkaistu komission delegoitu asetus 2016/467, joka muuttaa ja täydentää komission aikaisempaa ns. Solvenssi II -asetusta (Komission delegoitu asetus 2015/35).

​Nyt julkaistu asetus sisältää muun muassa siirtymäsäännöksiä sijoitusinstrumenttien käsittelylle, tuo infrastruktuurisijoitusluokan Solvenssi II -sääntelyn piiriin ja korjaa Solvenssi II -asetuksessa todettuja teknisiä virheitä.

Asetus on luettavissa Euroopan unionin virallisesta lehdestä.

Lisätietoja antaa

toimistopäällikkö Juha Sasi, puhelin 010 831 5520 juha.sasi(at)finassivalvonta.fi