Tillsynsmeddelande 13.4.2016 – 25/2016

Överenskommelse mellan Europeiska centralbanken (ECB) och nationella behöriga myndigheter om hanteringen av centralbanksinlåning vid beräkning av likviditetskravet (LCR)

​I enlighet med artikel 416.1 a i EU:s kapitalkravsförordning och artikel 10.1 b iii i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 har ECB och de behöriga myndigheterna kommit överens om hanteringen av centralbanksinlåning vid beräkning av likviditetskravet (LCR).

​ECB och de behöriga myndigheterna har beslutat att endast den del av centralbanksinlåningen som överstiger kassakravet när som helst ska kunna tas ut under stressperioder. Endast den del av centralbanksinlåningen som överstiger kassakravet kan således räknas som tillgångar på nivå 1 enligt artikel 10.1 b iii i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Detta gäller kreditinstitut såväl under ECB:s som under Finansinspektionens direkta tillsyn.

Läs ECB:s pressmeddelande

Närmare upplysningar lämnas av

byråchef Sami Pyykönen, telefon 010 831 53 32 och e-post sami.pyykonen(at)fiva.fi