Valvottavatiedote 13.4.2016 – 25/2016

Yhteisymmärrys keskuspankkitalletusten käsittelystä maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) laskennassa Euroopan keskuspankin (EKP) ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä

EU:n vakavaraisuusasetuksen artiklan 416(1)(a) ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 artiklan 10(1)(b)(iii) mukaisesti EKP ja toimivaltaiset viranomaiset ovat yksimielisiä siitä, kuinka keskuspankkitalletukset otetaan huomioon maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) laskennassa.

​EKP ja toimivaltaiset viranomaiset ovat linjanneet, että vain se osa keskuspankkitalletuksista, joka ylittää vähimmäisvarantovaatimuksen, katsotaan olevan nostettavissa milloin tahansa stressikausien aikana. Näin ollen vain vähimmäisvarantovaateen ylittävä osa keskuspankkitalletuksista voidaan lukea komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 artiklan 10(1)(b)(iii) mukaisesti tason 1 varoiksi. Tämä käsittely koskee sekä EKP:n että Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa olevia luottolaitoksia.

Lue EKP:n tiedote

Lisätietoja antaa

toimistopäällikkö Sami Pyykönen, puhelin 010 831 5332 ja sähköposti sami.pyykonen(at)finassivalvonta.fi