Tillsynsmeddelande 9.12.2016 – 79/2016

IFRS 9 medför ändringar i finanssektorns rapportering av finansiell information (FINREP)

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 30 november 2016 ett utkast till den nya FINREP-rapporteringen enligt IFRS 9. Samtidigt preciserades vissa begrepp som används i rapporteringen samt beaktades de ändringsbehov som framkommit under konsultationen och Q/A-processen (Single Rulebook). Utkastet finns tillgänglig på EBAs webbplats.

Finansinspektionen rekommenderar att tillsynsobjekten testar rapporteringsmallarna. Vi ber att eventuella kommentarer och frågor om inkonsekvenser eller fel i valideringsreglerna skickas senast den 30 januari 2017 till Finansinspektionen, sinikka.taskinen(at)fiva.fi. Finansinspektionen vidarebefordrar kommentarerna till EBA.

Efter att EBA fått kommentarerna publicerar man våren 2017 de slutliga FINREP-tabellerna enligt IFRS 9 som ska användas vid rapporteringen. Rapportering med de nya tabellerna sker första gången vid den rapporteringstidpunkt som infaller den 31 mars 2018.

Närmare upplysningar lämnas av

Sinikka Taskinen, analytiker, e-post sinikka.taskinen(at)fiva.fi