Valvottavatiedote 9.12.2016 – 79/2016

IFRS 9:n tuomat muutokset rahoitussektorin taloudellisen informaation raportointiin (FINREP)

Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA) julkaisi 30.11.2016 luonnosversion tulevasta IFRS 9:n mukaisesta FINREP-raportoinnista. Samassa yhteydessä tarkennettiin joitakin raportoinnissa käytettäviä käsitteitä sekä toteutettiin konsultaatiossa ja Q/A-prosessissa (Single Rulebook) esiin tulleita muutostarpeita. Luonnos on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Finanssivalvonta suosittaa valvottavia testaamaan raportointipohjia. Mahdolliset kommentit ja kysymykset epäjohdonmukaisuuksista tai validointisääntöjen virheellisyyksistä pyydetään toimittamaan 30.1.2017 mennessä Finanssivalvontaan osoitteeseen sinikka.taskinen(at)finanssivalvonta.fi. Finanssivalvonta toimittaa saadut kommentit edelleen EBAan.

EBA julkaisee saatujen kommenttien jälkeen lopulliset raportoinnissa käytettävät IFRS 9:n mukaiset FINREP-taulut keväällä 2017. Ensimmäinen raportointi uusilla tauluilla alkaa raportointihetkeltä 31.3.2018.

Lisätietoja antaa

Sinikka Taskinen, analyytikko, sähköposti sinikka.taskinen(at)finanssivalvonta.fi