Tillsynsmeddelande 19.10.2016 – 70/2016

Föreskrifterna och anvisningarna om beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser och för ansvarsskulden i pensionskassor träder i kraft 31.12.2016

Finansinspektionen har den 11 oktober 2016 meddelat uppdaterade föreskrifter och anvisningar 4/2012 och 5/2012 om beräkningsgrunder för ansvarsskulden i tilläggspensionskassor och för pensionsansvaret i tilläggspensionsstiftelser, vilka träder i kraft 31.12.2016.

Revideringens innehåll

Enligt Finansinspektionens föreskrifter ska tilläggspensionsstiftelser och -kassor tillämpa försäkringstekniska storheter enligt de allmänna beräkningsgrunderna för försäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare (STM/3400/2007), vilka social- och hälsovårdsministeriet fastställt för pensionsförsäkringsbolag den 28 november 2007 jämte ändringar. Dödlighetsgrunden för pensionsförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare ändras den 31 december 2016. På grund av ändringen i dödlighetsgrunden uppdateras de b2-värden för speciella konstanter som gäller dödligheten i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för beräkningen av ansvarsskulden för pensionskassor (4/2012) och för beräkningen av pensionsansvaret i pensionsstiftelser (5/2012).

Till föreskrifterna och anvisningarna har även fogats övergångs- och ikraftträdandebestämmelser om tillämpande av indexförhöjningsansvar för att täcka ökning av ansvarsskulden till följd av förändringar i de lägsta ålderspensionsåldrarna som föreskrivs i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (69/2016).

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft 31.12.2016.

Yttranden

Kommentarerna till föreskrifterna har sammanställts och såväl sammandraget som de enskilda kommentarerna finns till påseende i Finansinspektionens webbtjänst på samma sida som själva föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar om föreskrifterna och anvisningarna ger matematiker på avdelningen för institutstillsyn Anna Keinänen, telefon 010 831 5536.

Bilagor

  • Föreskrifter och anvisningar 4/2012
  • Föreskrifter och anvisningar 5/2012