Valvottavatiedote 19.10.2016 – 70/2016

Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteita ja eläkekassan vastuuvelan laskuperusteita koskevat määräykset ja ohjeet voimaan 31.12.2016

Finanssivalvonta on antanut 11.10.2016 lisäeläkekassan vastuuvelan laskuperusteita ja lisäeläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteita koskevat päivitetyt määräykset ja ohjeet 4/2012 ja 5/2012, jotka tulevat voimaan 31.12.2016.

​Uudistuksen sisältö

Finanssivalvonnan määräysten mukaan lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen tulee käyttää sosiaali- ja terveysministeriön eläkevakuutusyhtiöille 28.11.2007 vahvistamien työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen yleisten laskuperusteiden (STM/3400/2007) ja siihen myöhemmin tehtyjen muutoksien mukaisia vakuutusteknisiä suureita. Työntekijän eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen kuolevuusperuste muuttuu 31.12.2016. Kuolevuusperustemuutoksen vuoksi Finanssivalvonnan antamiin Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteita (4/2012) ja Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteita (5/2012) koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin päivitetään kuolevuutta koskevat erikoisvakioiden b2-arvot.

Määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty myös siirtymä- ja voimaantulomääräykset koskien indeksikorotusvastuun käyttöä työntekijän eläkelain muuttamisesta annetussa laissa (69/2016) säädetyistä alimpien vanhuuseläkeikien muutoksista aiheutuvan vastuuvelan kasvun peittämiseen.

Määräysten muutosten voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden muutokset tulevat voimaan 31.12.2016.

Saadut lausunnot

Määräysten johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätiedot

Lisätietoja määräyksistä ja ohjeista antaa instituutiovalvontaosastolla matemaatikko Anna Keinänen, puhelin 010 831 5536.

Liitteet