Tillsynsmeddelande 12.4.2016 – 23/2016

Föreskrifter och anvisningar 1/2014: Kreditinstituts riskrapportering träder i kraft den 1 juli 2016

Finansinspektionen har den 9 mars 2016 meddelat föreskrifter och anvisningar om rapporteringen av belåningsgraden.

Föreskrifternas innehåll och mål

Till föreskrifterna och anvisningarna om kreditinstituts riskrapportering har fogats föreskrifter och anvisningar om rapporteringen av belåningsgraden. Enligt 15 kap. 11 § i kreditinstitutslagen träder bestämmelsen om maximal belåningsgrad i kraft den 1 juli 2016. För detta ändamål börjar Finansinspektionen samla in uppgifter om konsumentkrediter som beviljats den 1 juli 2016 eller senare och som är i 7 kap. 7 § 4 punkten i konsumentskyddslagen avsedda bostadskrediter. De uppgifter som ska rapporteras grundar sig på föreskrifter och anvisningar 3/2015 Beräkning av belåningsgraden.

​Företag under tillsyn har möjlighet att ansöka om befrielse från skyldigheten att rapportera om belåningsgraden, såvida företagets bostadskreditgivning är ringa. Ansökan ska inlämnas till Finansinspektionen skriftligen och tillstånd kan beviljas tillsvidare eller för en viss tid.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 1 juli 2016. Den första rapporteringstidpunkten är den 30 september 2016 och uppgifterna ska lämnas in till Finansinspektionen inom 30 bankdagar från rapporteringstidpunkten.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Jukka Aaltonen, telefon 010 831 5217, e-post jukka.aaltonen(at)fiva.fi

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 1/2014: Kreditinstitutens riskrapportering