Valvottavatiedote 12.4.2016 – 23/2016

Määräykset ja ohjeet 1/2014: Luottolaitosten riskitiedonkeruu voimaan 1.7.2016

Finanssivalvonta on antanut 9.3.2016 luototussuhteen raportointia koskevat määräykset ja ohjeet.

Määräysten sisältö ja tavoite

Luottolaitosten riskitiedonkeruuta koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty luototussuhteen raportointia koskevat määräykset ja ohjeet. Luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 11 §:n mukainen enimmäisluototussuhde tulee voimaan 1.7.2016. Tätä varten Finanssivalvonta alkaa keräämään tietoja 1.7.2016 tai sen jälkeen myönnetyistä kuluttajaluotoista, jotka ovat kuluttajansuojalain 7 luvun 7 §:n 4 kohdassa tarkoitettuja asuntoluottoja. Raportoitavat tiedot perustuvat määräyksiin ja ohjeisiin 3/2015 Luototussuhteen laskenta.

​Valvottavan on mahdollista hakea vapautusta luototussuhteen raportointia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta, mikäli sen harjoittama asuntoluotonanto on vähäistä. Hakemus tulee toimittaa Finanssivalvonnalle kirjallisesti ja lupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana tai määräajaksi.

Voimaantulo

Nämä määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.7.2016. Ensimmäinen raportointiajankohta on 30.9.2016 ja tiedot on toimitettava Finanssivalvonnalle 30 pankkipäivän kuluessa raportointiajankohdasta.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Jukka Aaltonen, puhelin 010 831 5217, sähköposti jukka.aaltonen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 1/2014: Luottolaitosten riskitiedonkeruu