Tillsynsmeddelande 16.2.2016 – 13/2016

FINREP XBRL rapportering

Finansinspektionen övergår till det EU-harmoniserade XBRL-formatet i bankernas FINREP-rapportering från och med den rapporteringstidpunkt som infaller den 30 juni 2016. Värdepappersföretagens och fondbolagens finansiella information rapporteras fortfarande i CSV-format.
 
Finansinspektionen övergår till det av Europeiska bankmyndigheten (EBA) specificerade XBRL-formatet i bankernas FINREP-rapportering. Omläggningen förenklar Finansinspektionens hantering av rapporteringen. Vid omläggningen försvinner de nationella posterna i FINREP-rapporteringen. Efter omläggningen genomförs samtliga XBRL- rapporteringar som EBA specificerat på samma sätt (COREP, FINREP, AE, FP) och Finansinspektionens XBRL-rapporteringsprogram kan användas även för FINREP-rapporteringen. Rapporteringsprogrammet lanseras i juni 2016. En beskrivning av FINREP-rapportering på maskinspråk publiceras under april för de rapportörer som rapporterar direkt från sina egna system.
 
Värdepappersföretagens och fondbolagens bokslutsuppgifter rapporteras fortfarande i CSV-format. Innehållet består av

  • ett begränsat urval av det av EBA specificerade FINREP-innehållet utan den tidigare nationella uppdelningen i inhemska-utländska
  • tilläggsinformation som behövs för den nationella tillsynen (FA- och FT-tabeller).

Ett separat meddelande publiceras om de uppgiftslämnarnivåspecifika omfattningarna av de båda helheterna (1. banker, 2. värdepappersföretag och fondbolag).

Närmare upplysningar lämnas av

  • chefsplanerare Mikko Koutaniemi, telefon 010831 5223, mikko.koutaniemi(at)fiva.fi
  • analytiker Sinikka Taskinen, telefon 010831 5239, sinikka.taskinen(at)fiva.fi