Valvottavatiedote 16.2.2016 – 13/2016

FINREP XBRL -raportointi

Finanssivalvonta siirtyy pankkien FINREP-raportoinnissa EU-harmonisoituun XBRL-formaattiin 30.6.2016 raportointiajankohdasta alkaen. Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen informaation raportointi jatkuu CSV-formaatissa. 
 
Finanssivalvonta siirtyy pankkien FINREP-raportoinnissa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) määrittelemään XBRL-formaattiin. Muutos yksinkertaistaa Finanssivalvonnan raportoinnin hallintaa. Siirtymässä poistuvat FINREP-raportoinnin kansalliset erät. Muutoksen jälkeen kaikki EBAn määrittelemät XBRL-raportoinnit toteutetaan samalla tavalla (COREP, FINREP, AE, FP), ja Finanssivalvonnan XBRL-tiedonkeruusovellus käy myös FINREP-raportointiin. Tiedonkeruusovellus julkaistaan kesäkuussa 2016. FINREP-raportoinnin konekielinen kuvaus julkaistaan huhtikuun aikana raportoijille, jotka raportoivat suoraan omista järjestelmistään.
 
Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden tilinpäätöstietojen raportointi jatkuu CSV:nä.

Tietosisältö koostuu

a) suppeasta otoksesta EBAn määrittelemää FINREP-sisältöä ilman aiempaa kansallista kotimaa-ulkomaa -erottelua

b) kansalliseen valvontaan tarvittavista lisätiedoista (FA- ja FT-taulut).
 
Molempien kokonaisuuksien (1. pankit, 2. sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt) tiedonantajatasokohtaisista laajuuksista julkaistaan erillinen tiedote.
 

Lisätietoja antavat

  • pääsuunnittelija Mikko Koutaniemi, puhelin 010831 5223, mikko.koutaniemi(at)finanssivalvonta.fi
  • analyytikko Sinikka Taskinen, puhelin 010831 5239, sinikka.taskinen(at)finanssivalvonta.fi