Tillsynsmeddelande 9.12.2016 – 80/2016

Finansinspektionen har gett ut ett ställningstagande: ”Uppgifter för kundkännedom och bankernas förfaranden”

I ställningstagandet drar Finansinspektionen upp riktlinjer för vilka uppgifter för kundkännedom som i princip är nödvändiga och oundgängliga för bankerna när de etablerar och upprätthåller en bastjänstkundrelation. Med bastjänstkundrelation avses en kundrelation där kunden har tillgång till enbart ett betalkonto, ett betalkort och nätbanken. Ställningstagandet påminner också bankerna om skyldigheten att informera kunderna om varför de ber kunderna om uppgifter för kundkännedom och för vilket ändamål uppgifterna används.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Maarit Pihkala, ledande jurist, telefon 010 831 52 40 eller maarit.pihkala(at)fiva.fi
  • Sanna Atrila, jurist, telefon 010 831 55 52 eller sanna.atrila(at)fiva.fi

Bilaga

​Ställningstagande: Uppgifter för kundkännedom och bankernas förfaranden