Valvottavatiedote 9.12.2016 – 80/2016

Finanssivalvonta on julkaissut kannanoton ”Asiakkaan tuntemistiedot ja pankkien menettelytavat”

Kannanotossa Finanssivalvonta linjaa, mitkä tiedot ovat sen näkemyksen mukaan pankille lähtökohtaisesti tarpeellisia ja välttämättömiä asiakkaan tuntemiseksi, kun peruspankkipalveluasiakkuutta perustetaan ja ylläpidetään. Peruspankkipalveluasiakkuudella tarkoitetaan kannanotossa asiakassuhdetta, jossa asiakkaalla on käytössä vain maksutili, maksukortti ja verkkopankki. Lisäksi kannanotossa muistutetaan velvollisuudesta informoida asiakasta siitä, miksi pankit kysyvät asiakkaalta tuntemistietoja sekä siitä, mihin tarkoitukseen tietoja käytetään.

Lisätietoja antavat

  • Maarit Pihkala, johtava lakimies, puhelin 010 831 5240 tai maarit.pihkala(at)finassivalvonta.fi
  • Sanna Atrila, lakimies, puhelin 010 831 5552 tai sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Kannanotto: Asiakkaan tuntemistiedot ja pankkien menettelytavat