Tillsynsmeddelande 18.4.2016 – 26/2016

EIOPAs yttrande om utveckling av riskbedömningen och insynen i tilläggspensionsstiftelser och -kassor

​Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har publicerat ett yttrande om utveckling av riskbedömningen och insynen i institut som tillhandahåller tjänstepensioner (Institutions for Occupational Retirement Provision, IORP).

Yttrandet riktar sig till Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen.

​I sitt yttrande rekommenderar EIOPA stärkta regler för IORP-institut i form av en ny riskbedömning. Varje IORP-institut bör i sin bedömning beräkna effekten av förhandsbestämda stresscenarier på institutets marknadsvärderade balansräkning. För att minska bördan för de minsta instituten rekommenderar EIOPA för dem förenklade bedömningar och eventuell befrielse från bedömningen. EIOPA rekommenderar inte i detta skede någon samordning av de egentliga kapital- och fonderingskraven.

Yttrandet kan läsas på EIOPAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

matematiker Anna Keinänen, telefon 010 831 55 36.