Valvottavatiedote 18.4.2016 – 26/2016

EIOPAn lausunto lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen riskien arvioinnin ja läpinäkyvyyden kehittämisestä

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on julkaissut lausunnon ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten (Institutions for Occupational Retirement Provision, IORP) riskien arvioinnin ja läpinäkyvyyden kehittämisestä.

Lausunto on osoitettu Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

​Lausunnossaan EIOPA suosittelee vahvistamaan IORPeja koskevaa sääntelyä uudella riskien arvioinnilla. Kunkin IORPin tulisi arvioinnissaan laskea ennalta määrättyjen stressiskenaarioiden vaikutusta laitoksen markkinaehtoiseen taseeseen. Pienimpien laitosten taakkaa keventääkseen EIOPA suosittelee yksinkertaistuksia ja mahdollisuutta vapautukseen arvioinnista. EIOPA ei tässä vaiheessa suosittele varsinaisten pääoma- ja rahastointivaatimusten yhtenäistämistä.

Lausunto on luettavissa EIOPAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

matemaatikko Anna Keinänen, puhelin 010 831 5536.