Tillsynsmeddelande 8.7.2016 – 48/2016

EIOPA har publicerat ett samrådsdokument om utkastet till tekniska råd till kommissionen i anslutning till direktiv (EU) 2016/97 om försäkringsdistribution

​I direktiv (EU) 2016/97 om försäkringsdistribution har kommissionen tilldelats befogenheter att utfärda delegerade bestämmelser. I detta avseende har kommissionen den 24 februari 2016 begärt att EIOPA ska utarbeta tekniska råd, och EIOPA begär nu kommentarer om utkastet till tekniska råd genom ett offentligt samråd.

​Råden gäller produkttillsyn, förhindrande och hantering av intressekonflikter, incitament, bedömning av ändamålsenlighet och lämplighet samt kundrapportering. EIOPAs målsättning är att överlämna råden till kommissionen i februari 2017.

Remisstiden går ut den 3 oktober 2016. Samrådshandlingarna finns på EIOPAs webbplats.

Närmare upplysningar ges av

  • Erja Rautanen, erja.rautanen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5550
  • Päivi Turunen, paivi.turunen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5557