Valvottavatiedote 8.7.2016 – 48/2016

EIOPA on julkaissut konsultaatiopaperin luonnoksesta teknisiksi neuvoiksi komissiolle vakuutusten tarjoamisesta annettuun direktiiviin (EU) 2016/97 liittyen

Vakuutusten tarjoamisesta annetussa direktiivissä (EU) 2016/97 komissiolle on siirretty valtuuksia antaa delegoituja säännöksiä. Tältä osin komissio on 24.2.2016 pyytänyt EIOPAa valmistelemaan teknisiä neuvoja, joiden luonnoksista EIOPA pyytää kommentteja julkisessa konsultaatiossa.

​Neuvot koskevat tuotehallintaa, eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa, kannustimia sekä asianmukaisuus- ja soveltuvuusarviointia ja asiakasraportointia. EIOPAn tavoitteena on toimittaa neuvot komissiolle helmikuussa 2017.

Konsultaatio päättyy 3.10.2016. Konsultaatiopaperi on luettavissa EIOPAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antavat

  • Erja Rautanen, erja.rautanen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5550
  • Päivi Turunen, paivi.turunen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5557