Tillsynsmeddelande 3.8.2016 – 50/2016

EIOPA arrangerar samråd om produktfaktablad för försäkringsprodukter

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har utarbetat ett utkast till tekniska genomförandestandarder, som gäller det standardiserade presentationsformatet för produktfaktablad om skadeförsäkringsprodukter.

Befogenheterna att utarbeta utkast till tekniska genomförandestandarder baserar sig på artikel 20 (9) i direktivet om försäkringsdistribution (EU) 2016/97 (IDD). Bestämmelser om produktfaktabladets innehåll finns i artikel 20 (8) i IDD.

EIOPA ber om kommentarer till genomförandestandarderna i ett offentligt samråd, som löper ut den 24 oktober 2014.

EIOPA har också publicerat en rapport om konsumenttester av produktfaktabladet.

Samrådsdokumentet och rapporten kan läsas i EIOPAs webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Erja Rautanen, ledande rådgivare, erja.rautanen(at)fiva.fi eller tfn 010 831 5550
  • Päivi Turunen, marknadsövervakare, paivi.turunen(at)fiva.fi eller tfn 010 831 5557