Valvottavatiedote 3.8.2016 – 50/2016

EIOPAlla konsultaatio vakuutusta koskevat tiedot sisältävästä asiakirjasta

​Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on laatinut luonnoksen teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, jotka koskevat vahinkovakuutusta koskevat tiedot sisältävän asiakirjan vakiomuotoista esitystapaa.

Valtuus laatia luonnos teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi sisältyy vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin (EU) 2016/97 (IDD) artiklaan 20(9). Asiakirjan sisällöstä säädetään IDD:n artiklassa 20(8).

EIOPA pyytää kommentteja täytäntöönpanostandardista julkisessa konsultaatiossa, joka päättyy 24.10.2016.

EIOPA on julkaissut myös raportin asiakirjan kuluttajatestauksesta.

Konsultaatiopaperi ja raportti ovat luettavissa EIOPAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antavat

  • Erja Rautanen, johtava neuvonantaja, erja.rautanen(at)finanssivalvonta.fi tai puhelin 010 831 5550
  • Päivi Turunen, markkinavalvoja, paivi.turunen(at)finanssivalvonta.fi tai puhelin 010 831 5557