Tillsynsmeddelande 22.8.2016 – 56/2016

ECB har publicerat ett tillägg till handboken om hur alternativ och handlingsutrymme inom banktillsyn ska harmoniseras

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade den 10 augusti 2016 ett tillägg till sin tidigare handbok om harmonisering av tillsynen över betydande banker i euroområdet. I tillägget behandlas åtta alternativ och handlingsutrymmen som kompletterar den befintliga handboken och förordningen, som publicerades den 24 mars 2016.

Närmare upplysningar finns på ECB:s webbplats.