Valvottavatiedote 22.8.2016 – 56/2016

EKP julkaissut lisäosan ohjeisiin, joilla yhdenmukaistetaan viranomaiselle annettujen vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä pankkivalvonnassa

​Euroopan keskuspankki (EKP) on julkaissut 10.8.2016 lisäosan aiemmin laatimiinsa ohjeisiin, joilla yhdenmukaistetaan merkittävien pankkien valvontaa euroalueella.  Lisäosassa käsitellään kahdeksaa vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttömahdollisuutta. Lisäosalla täydennetään 24.3.2016 julkistettuja ohjeita ja asetusta.

Lisätietoa asiasta löytyy EKP:n verkkopalvelusta.