Tillsynsmeddelande 28.11.2016 – 77/2016

EBAs samrådsförfrågan om tillämpning av internmetoden (IRB) – samråd fram till 10.2.2017

​Europeiska bankmyndigheten EBA har den 14 november 2016 publicerat en samrådsförfrågan om riktlinjer (guidelines) för tillämpning av internmetoden (IRB). I riktlinjerna preciseras definitionerna av sannolikheten för fallissemang (PD) och förlusten vid fallissemang (LGD), kraven på materialet och användningen av modelleringsmetoder. Angående fallerande exponeringar förklarar riktlinjerna den bästa skattningen av förväntad förlust (ELBE) och kraven på estimering av förlusten vid fallissemang (LGD).

I riktlinjerna preciseras dessutom många gemensamma aspekter av alla riskparametrar, såsom fastställelse av försiktighetsmarginaler, expertbedömning och regelbunden uppföljning av modeller.

Samrådsperioden går ut den 10 februari 2017.

Offentligt samråd och workshop om utkastet till riktlinjer hålls i EBAs lokaler den 19 januari 2017.

Samrådsförfrågan, som innehåller ett utkast till riktlinjer, finns tillgänglig på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Matti Suni, matti.suni(at)fiva.fi, riskexpert, telefon 010 831 52 59