Tillsynsmeddelande 20.12.2016 – 86/2016

EBAs samråd om utkast till standarder som gäller beviljande av koncession för kreditinstitut – remisstiden går ut den 8 februari 2017

Europeiska bankmyndigheten (EBA) begär yttranden om utkastet till teknisk regleringsstandard som gäller koncession för kreditinstitut (RTS) och om utkastet till genomförandestandard (ITS). Man efterlyser yttranden om bland annat de uppgifter som ska krävas för att koncession ska beviljas och om de blanketter som ska användas för att lämna informationen.

Avsikten med utkasten till tekniska standarder är att harmonisera de uppgifter som krävs under koncessionsprocessen.

Remisstiden går ut den 8 februari 2017.

Utkasten till tekniska standarder och pressmeddelandet finns på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Anne Hakkila, jurist, telefon 010 831 5512 eller e-post anne.hakkila(at)fiva.fi