Valvottavatiedote 20.12.2016 – 86/2016

EBA pyytää lausuntoja luottolaitosten toimiluvan myöntämistä koskevista standardiluonnoksista – lausuntoaika päättyy 8.2.2017

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) pyytää lausuntoja luottolaitosten toimiluvan myöntämistä koskevasta teknisestä sääntelystandardiluonnoksesta (RTS) ja täytäntöönpanostandardiluonnoksesta (ITS). Lausuntoja toivotaan mm. toimiluvan myöntämisessä vaadittavista tiedoista ja tiedon toimittamisessa käytettävistä lomakkeista.

Teknisten standardiluonnosten tarkoituksena on harmonisoida toimilupaprosessissa vaadittavia tietoja.

Lausuntoaika päättyy 8.2.2017.

Tekniset standardiluonnokset ja lehdistötiedote ovat luettavissa EBAn sivuilla.

Lisätietoja antaa

Anne Hakkila, lakimies, puhelin 010 831 5512 tai sähköposti anne.hakkila(at)finanssivalvonta.fi.