Tillsynsmeddelande 27.9.2016 – 64/2016

EBAs samråd om den standardiserade terminologin enligt direktivet om grundläggande betalkonto och presentationsformatet för dokumentet med avgiftsinformation och avgiftsredovisningen

Europeiska bankmyndigheten EBA har utarbetat förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande på basis av direktivet om grundläggande betalkonto (2014/92/EU). EBA ber om yttranden genom ett offentligt samråd som pågår fram till den 22 december 2016.

Samrådet gäller

  • förslagen till tekniska standarder för tillsyn (RTS) enligt artikel 3 i direktivet om grundläggande betalkonto. Förslagen anger den standardiserade unionsterminologin för tjänster som är gemensamma för åtminstone en majoritet av medlemsstaterna. Den standardiserade unionsterminologin omfattar gemensamma termer för och definitioner av de gemensamma tjänsterna och görs tillgänglig på EU-institutionernas officiella språk.
  • de förslag till tekniska genomförandestandarder (ITS) enligt artikel 4 i direktivet om grundläggande betalkonto som gäller det standardiserade presentationsformatet för dokumentet med avgiftsinformation och symbolen för dokumentet.
  • de förslag till tekniska genomförandestandarder (ITS) enligt artikel 5 i direktivet om grundläggande betalkonto som gäller det standardiserade presentationsformatet för avgiftsredovisningen och symbolen för redovisningen.

Remisstiden går ut den 22 december 2016. Samrådsdokumentet kan läsas på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Pasi Orava, telefon 010 831 55 67 eller e-post pasi.orava(at)fiva.fi