Valvottavatiedote 27.9.2016 – 64/2016

EBA pyytää lausuntoja perusmaksutilidirektiivin mukaisesta standardoidusta terminologiasta sekä maksuja koskevan tietoasiakirjan ja maksuerittelyn esitysmuodosta

Euroopan pankkiviranomainen EBA on laatinut luonnoksia teknisistä sääntely- ja toimeenpanostandardeista perusmaksutilidirektiivin (2014/92/EU) perusteella. EBA pyytää kommentteja julkisessa konsultaatiossa, joka jatkuu 22.12.2016 asti.

​Konsultaatio koskee

  • perusmaksutilidirektiivin 3 artiklassa todettuja teknisten sääntelystandardien (RTS) luonnoksia. Luonnoksissa vahvistetaan unionin standardoitu terminologia palveluille, jotka ovat yhteisiä ainakin useimmille jäsenvaltioille. Unionin standardoitu terminologia sisältää yhteisiin palveluihin liittyvät yhteiset termit ja määritelmät ja se asetetaan saataville unionin toimielinten virallisilla kielillä.
  • perusmaksutilidirektiivin 4 artiklassa todettuja teknisten täytäntöönpanostandardien (ITS) luonnoksia, jotka koskevat maksuja koskevan tietoasiakirjan ja asiakirjassa käytetyn tunnuksen standardoitua esitystapaa.
  • perusmaksutilidirektiivin 5 artiklassa todettuja teknisten täytäntöönpanostandardien (ITS) luonnoksia, jotka koskevat maksuerittelyn ja maksuerittelyssä käytetyn tunnuksen standardoitua esitysmuotoa.

Lausuntoaika päättyy 22.12.2016. Konsultaatiopaperi on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

markkinavalvoja Pasi Orava, puhelin 010 831 5567 tai sähköposti pasi.orava(at)finanssivalvonta.fi.