Tillsynsmeddelande 4.8.2016 – 51/2016

EBA har publicerat en kalibreringsrapport om kreditinstituts soliditetsgrad (Leverage Ratio)

​​Europeiska bankmyndigheten EBA har publicerat en kalibreringsrapport om kreditinstituts soliditetsgrad (Leverage Ratio). EBA överlämnar rapporten till EU-kommissionen i enlighet med artikel 511.3 i EU:s kapitalkravsförordning.

Det huvudsakliga syftet med rapporten är att bedöma om soliditetsgraden lämpar sig som ett krav för Pelare 1 samt minimistandarden för kravet. Vid bedömningen fästs särskild uppmärksamhet vid kreditinstitutens affärsverksamhetsmodeller och riskprofiler.

Enligt EBAs rekommendationer borde minimistandarden för soliditetsgraden vara 3 %. Avsikten är att kravet ska träda i kraft vid ingången av 2018.

Rapporten finns att läsa på EBAs webbplats.

EBA recommends introducing the Leverage Ratio in the EU

Närmare upplysningar lämnas av

analytiker Harriet Uusi-Äijö, telefon 010 831 5274 eller e-post harriet.uusi-aijo(at)fiva.fi