Valvottavatiedote 4.8.2016 – 51/2016

EBA on julkaissut kalibrointiraportin luottolaitosten omavaraisuusasteesta (Leverage Ratio)

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut luottolaitosten omavaraisuusastetta (Leverage Ratio) koskevan kalibrointiraportin, jonka se toimittaa EU:n vakavaraisuusasetuksen artiklan 511(3) mukaisesti EU:n komissiolle.

Raportin päätarkoituksena on arvioida omavaraisuusasteen sopivuutta Pilari 1 -vaatimukseksi ja vaateen vähimmäistasoa. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota luottolaitosten liiketoimintamalleihin ja riskiprofiileihin.

EBAn suositusten mukaan omavaraisuusasteen vähimmäisvaateen tulisi olla 3 %. Vaateen on määrä tulla voimaan vuoden 2018 alussa.

Raportti on luettavissa EBAn verkkosivuilla.

EBA recommends introducing the Leverage Ratio in the EU

Lisätietoja antaa

analyytikko Harriet Uusi-Äijö, puhelin 010 831 5274 tai harriet.uusi-aijo(at)finanssivalvonta.fi