Tillsynsmeddelande 31.3.2016 – 21/2016

EBA begär yttranden om riktlinjer om korrigering av skuldinstruments modifierade duration

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en begäran om yttranden om riktlinjerna om korrigering av beräkningar som grundar sig på modifierad duration för skuldinstrument. Som standardmetod för beräkning av den allmänna risken kan man använda metoder som baserar sig på antingen maturitet eller modifierad duration. Riktlinjerna anger två nya sätt att korrigera beräkning som baserar sig på modifierad duration i situationen där risk för förtida återbetalning hänför sig till instrumenten.

​Begäran om yttranden finns i EBAs webbtjänst. Sista dagen för inlämnande av yttranden är den 22 juni 2016 och EBA ordnar ett offentligt samråd den 25 april 2016.

Närmare upplysningar lämnas av

Ledande riskexpert Ari Virtanen, telefon 010 831 5572 eller ari.virtanen(at)fiva.fi​