Valvottavatiedote 31.3.2016 – 21/2016

EBAlta lausuntopyyntö velkainstrumenttien modifioidun duraation korjaamisen ohjeistuksesta

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut lausuntopyynnön ohjeistuksesta velkainstrumenttien modifioituun duraatioon perustuvan laskennan korjaamiseksi. Yleisriskin laskennassa standardimenetelmällä voidaan käyttää joko maturiteettiin tai modifioituun duraatioon perustuvia menetelmiä. Ohjeistus esittää kahta uutta tapaa korjata modifioituun duraatioon perustuva laskenta tilanteissa, joissa instrumentteihin liittyy ennenaikaisen takaisinmaksun riski.

​Lausuntopyyntö on luettavissa EBAn verkkopalvelussa. Lausuntoaika jatkuu 22.6.2016 asti, ja EBA järjestää julkisen kuulemisen 25.4.2016.

Lisätietoja antaa

Johtava riskiasiantuntija Ari Virtanen, puhelin 010 831 5572 tai ari.virtanen(at)finassivalvonta.fi