Tillsynsmeddelande 11.1.2016 – 4/2016

EBA begär yttranden om belönande av försäljningspersonal

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 22 december 2015 en begäran om yttranden om riktlinjer som gäller belöningar till anställda som deltar i försäljningen av bankprodukter och banktjänster. Det centrala innehållet i utkastet till riktlinjer är att konsumentens intresse ska beaktas när belöningssystem planeras.Utkastat till riktlinjer berör kreditinstitut, andra kreditgivare och kreditförmedlare som avses i direktivet som gäller bostadskrediter (2014/17/EU) samt betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar när de tillhandahåller bostadskrediter, andra konsumentkrediter, insättningar, betalkonton, betaltjänster eller elektroniska pengar.

Konsultationsdokumenten finns i EBAs webbtjänst. Sista dagen för inlämnande av yttranden är den 22 mars 2016. Riktlinjerna avses träda i kraft den 3 januari 2017.

Närmare upplysningar lämnas av

  • jurist Sanna Atrila, telefon 010 831 5552 och e-post sanna.atrila(at)fiva.fi
  • byråchef Timo Peltonen, telefon 010 831 5551 och e-post timo.peltonen(at)fiva.fi