Valvottavatiedote 11.1.2016 – 4/2016

EBAn lausuntopyyntö myyntihenkilöstön palkitsemisesta

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 22.12.2015 lausuntopyynnön ohjeistuksesta, joka koskee pankkituotteiden ja -palveluiden myyntiin osallistuvan henkilöstön palkitsemista. Ohjeluonnoksen keskeisenä sisältönä on kuluttajan edun huomioon ottaminen palkitsemisjärjestelmien suunnittelussa.

Ohjeluonnos koskee luottolaitoksia, muita asuntoluottodirektiivissä (2014/17/EU) tarkoitettuja luotonantajia ja luotonvälittäjiä sekä maksulaitoksia ja sähkörahayhteisöjä niiden tarjotessa asuntoluottoja, muita kuluttajaluottoja, talletuksia, maksutilejä, maksupalveluita tai sähköistä rahaa.

Konsultaatioasiakirjat löytyvät EBAn verkkopalvelusta. Lausuntoaika jatkuu 22.3.2016 asti. Ohjeen on suunniteltu tulevan voimaan 3.1.2017.

Lisätietoja antavat

  • lakimies Sanna Atrila, puhelin 010 831 5552 ja sähköposti sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi
  • toimistopäällikkö Timo Peltonen, puhelin 010 831 5551 ja sähköposti timo.peltonen(at)finanssivalvonta.fi.