Tillsynsmeddelande 27.6.2016 – 45/2016

Betalkort med kontaktlös betalning

Finansinspektionen sände 2013 tillsynsbrev (15.7.2013 och 10.12.2013) till banker som ger ut betalkort. I breven krävdes att bankerna erbjuder sina kortkunder ett alternativt kort utan kontaktlös betalning, om kunden inte vill använda ett betalkort med kontaktlös betalning.

​Finansinspektionen sände 2013 tillsynsbrev (15.7.2013 och 10.12.2013) till banker som ger ut betalkort. I breven krävdes att bankerna erbjuder sina kortkunder ett alternativt kort utan kontaktlös betalning, om kunden inte vill använda ett betalkort med kontaktlös betalning. Möjligheten till kontaktlös betalning infördes 2013 som en ny funktion för betalkort. Tillräcklig erfarenhet och information om användningen och riskerna med korten fanns inte i inledningsskedet. Då fanns det inte heller information om hur kunderna tagit emot möjligheten till kontaktlös betalning.

Antalet kort med kontaktlös betalning har ökat kraftigt samtidigt som terminalerna i detaljhandeln bytts ut till apparater med möjlighet till kontaktlös betalning. Många kortanvändare har accepterat den nya egenskapen och antalet transaktioner utförda genom kontaktlös betalning har ökat kraftigt. Enligt information tillgänglig för Finansinspektionen är antalet reklamationer eller fall av missbruk avseende kontaktlös betalning inte betydande för närvarande.

Finansinspektionen har dragit upp riktlinjer enligt vilka bankerna på basis av sina egna riskbedömningar och affärsstrategier själva kan besluta om de ännu kommer att tillhandahålla betalkort utan kontaktlös betalning. Finansinspektionens riktlinjer träder i kraft när detta tillsynsmeddelande publiceras.

Finansinspektionen anser det viktigt och kräver fortfarande att bankerna aktivt och via olika kanaler klart informerar sina kunder om kortens egenskaper och en säker användning av dem. Detta gäller också den kontaktlösa betalningen med korten. Information bör dessutom ges om säkerhetsgränserna för korten och möjligheterna att begränsa användningen geografiskt eller på nätet. Särskilt finns det skäl att påminna kunderna om att säkerhetsgränserna för credit/debit-betalkorten fungerar olika på credit- och debitsidan. Samma sak gäller kombinationskorten, där utgångspunkten är att kortinnehavaren inte kan välja om den kontaktlösa betalningen går från bank- eller kreditkontot. Kortinnehavarna bör entydigt och klart informeras om vilket konto som debiteras vid kontaktlös betalning.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Pasi Orava, marknadsövervakare, telefon 010 831 55 67
  • Anne Nisén, ledande riskexpert, telefon 010 831 52 11