Valvottavatiedote 27.6.2016 – 45/2016

Lähiluettavat maksukortit

Finanssivalvonta on lähettänyt vuonna 2013 maksukortteja liikkeelle laskeville pankeille valvottavakirjeet (valvontakirjeet 15.7.2013 ja 10.12.2013), joissa se on edellyttänyt pankkien tarjoavan korttiasiakkailleen vaihtoehtoista korttia ilman lähilukuominaisuutta, mikäli asiakas ei ole halunnut ottaa käyttöön lähiluettavaa maksukorttia.

​Lähilukuominaisuus tuli vuonna 2013 maksukortteihin uutena toiminnallisuutena. Sen käytöstä ja riskeistä ei ollut alkuvaiheessa riittävästi kokemusta ja tietoa. Silloin ei myöskään ollut riittävästi tietoa siitä, miten asiakkaat ottavat vastaan lähilukuominaisuuden.

Lähilukuominaisuudella varustettujen korttien lukumäärä on kasvanut voimakkaasti samaan aikaan, kun vähittäiskaupat ovat vaihtaneet kauppojen maksupäätteet lähilukeviin laitteisiin. Korttien käyttäjät ovat ottaneet uuden ominaisuuden laajalti käyttöön ja lähiluettujen maksutapahtumien määrät kasvavat voimakkaasti. Finanssivalvonnan käytössä olevien tietojen mukaan lähilukuominaisuuteen liittyvien reklamaatioiden tai väärinkäytöstapausten määrä ei ole tällä hetkellä merkittävä.

Finanssivalvonta on päättänyt, että pankit voivat itse päättää oman riskiarvionsa ja liiketoimintastrategiansa perusteella, tarjoavatko ne edelleen vaihtoehtoisia maksukortteja ilman lähilukuominaisuutta. Päätös astuu voimaan tämän valvottavatiedotteen julkaisuajankohtana.

Finanssivalvonta pitää tärkeänä ja edellyttää edelleen, että pankit aktiivisesti tiedottavat asiakkailleen eri kanavissa selkeästi korttien ominaisuuksista ja niiden turvallisesta käytöstä. Tämä koskee myös korttien lähilukuominaisuutta. Lisäksi tulee kertoa korttien turvarajoista sekä mahdollisuudesta rajoittaa kortin käytön maantieteellistä aluetta tai Internet-käyttöä. Erityisesti on syytä muistuttaa asiakkaita siitä, että esim. credit/debit-maksukorteissa turvarajat credit- ja debit-puolella toimivat toisistaan erillisinä. Samoin yhdistelmäkorttien osalta, joissa kortinhaltija ei voi lähtökohtaisesti valita, maksaako lähilukuominaisuudella pankki- vai luottotililtään, tulee kortinhaltijoille kertoa yksiselitteisesti ja selvästi, kumpaa tiliä lähilukuominaisuudella maksettaessa veloitetaan.

Lisätietoja asiasta antavat:

  • markkinavalvoja Pasi Orava, puhelin 010 831 5567
  • johtava riskiasiantuntija Anne Nisén, puhelin 010 831 5211.