Tillsynsmeddelande 13.12.2016 – 84/2016

Anvisningar om personer som mottar marknadssonderingar träder i kraft 10.1.2017

​Finansinspektionen införlivar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer om personer som mottar marknadssonderingar (ESMA/2016/1477 SV | 10.11.2016) i det nationella regelverket genom att i sin egen föreskriftssamling utfärda anvisningar om efterlevnad av ESMAs riktlinjer.

Finansinspektionens anvisningar har utfärdats den 1 december 2016 och träder i kraft den 10 januari 2017.

Finansinspektionen rekommenderar i sina anvisningar att personer som hör till tillämpningsområdet för riktlinjerna följer ESMAs riktlinjer.

Närmare upplysningar lämnas av

Pia Ovaska, jurist, telefon 010 831 5296, e-post pia.ovaska(at)fiva.fi

Bilagor