Valvottavatiedote 13.12.2016 – 84/2016

Markkinoiden tunnustelun vastaanottajia koskeva ohje voimaan 10.1.2017

Finanssivalvonta saattaa kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen (ESMA/2016/1477 FI | 10.11.2016) markkinoiden tunnustelun vastaanottavista henkilöistä antamalla omaan määräys- ja ohjekokoelmaansa kuuluvan ohjeen, joka koskee ESMAn ohjeen noudattamista.

Finanssivalvonnan ohje on annettu 1.12.2016 ja se tulee voimaan 10.1.2017.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat henkilöt noudattavat ESMAn ohjetta.

Lisätietoja antaa

Pia Ovaska, lakimies, puhelin 010 831 5296 tai pia.ovaska(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet