Tillsynsmeddelande 19.4.2016 – 27/2016

Anvisningar för produkthanteringsprocesser och om arrangemang för distribution av försäkringar samt riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har godkänt anvisningar för produkthanteringsprocesser för försäkringsbolag och försäkringsförmedlare som deltar i utvecklingen av försäkringsprodukter samt för försäkringsförmedlare arrangemang för distribution av försäkringar (Product Oversight & Governance arrangements). Anvisningarna riktar sig till tillsynsmyndigheterna.

Anvisningarna träder i kraft när de har översatts till de nationella språken. Finansinspektionen inför senare anvisningarna i sin samling av föreskrifter och anvisningar.

Europeiska bankmyndigheten EBA har gett ut motsvarande riktlinjer på nationella språk om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter.

Riktlinjerna gäller såväl tillverkare som distributörer av bankprodukter. Finansinspektionen kommer att foga riktlinjerna till sina föreskrifter och anvisningar.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande rådgivare Erja Rautanen, telefon 010 831 5550 eller erja.rautanen(at)fiva.fi
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557 eller paivi.turunen(at)fiva.fi (EIOPAs anvisningar)
  • jurist Sanna Atrila, telefon 010 831 5552 eller sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi (EBAs riktlinjer).