Valvottavatiedote 19.4.2016 – 27/2016

Ohjeet vakuutusalan tuotehallintaprosesseista ja vakuutusten jakeluun liittyvistä järjestelyistä sekä vähittäispankkituotteiden tuotehallintamenettelyistä

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on hyväksynyt vakuutusyhtiöille ja vakuutustuotteiden kehittämiseen osallistuville vakuutusedustajille ohjeet tuotehallintaprosesseista sekä vakuutusedustajille ohjeet vakuutusten jakeluun liittyvistä järjestelyistä (Product Oversight & Governance arrangements). Ohjeet on osoitettu valvoville viranomaisille.


Ohjeet tulevat voimaan sen jälkeen, kun ne on käännetty kansallisille kielille. Finanssivalvonta liittää ohjeet myöhemmin osaksi määräys- ja ohjekokoelmaansa.

​Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut vastaavat ohjeet vähittäispankkituotteiden tuotehallintamenettelyistä kansallisilla kielillä.

Ohjeet kattavat sekä vähittäispankkituotteiden kehittäjät että jakelijat. Ohjeet liitetään osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa.

Lisätietoja antavat

  • johtava neuvonantaja Erja Rautanen, puhelin 010 831 5550 tai erja.rautanen(at)finanssivalvonta.fi 
  • markkinavalvoja Päivi Turunen, puhelin 010 831 5557 tai paivi.turunen(at)finanssivalvonta.fi (EIOPAn ohjeet)
  • lakimies Sanna Atrila, puhelin 010 831 5552 tai sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi (EBAn ohjeet).