Tillsynsmeddelande 17.3.2016 – 19/2016

Ändringar i föreskrifterna och anvisningarna om bokföring och årsredovisning inom finanssektorn träder i kraft 29.3.2016

Finansinspektionen har den 9 mars 2016 utfärdat föreskrifter och anvisningar om bokföring och årsredovisning som berör följande tillsynsobjekt:

  • kreditinstitut
  • värdepappersföretag
  • holdingföretag för kreditinstitut
  • holdingföretag för värdepappersföretag

Innehållet i reformen

Genom ändringen av föreskrifterna och anvisningarna genomförs följande lagar som träder i kraft den 1 januari 2016 samt följande förordning som träder i kraft den 15 januari 2016:

  • lagen om ändring av bokföringslagen (1620/2015)
  • lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1624/2015)
  • finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag (30/2016)

Ikraftträdande av ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 29 mars 2016 och tillämpas för första gången på bokslutet för 2016.

Sammandrag av yttranden

Ett sammandrag har utarbetats över de yttranden som inkommit med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. Sammandraget och yttrandena finns på Finansinspektionens webbplats (på finska) i anslutning till föreskrifterna och anvisningarna.

Upphävda föreskrifter

När föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft upphäver de följande föreskrift och anvisning samt ställningstagande av Finansinspektionen:

  • Föreskrifter och anvisningar 1/2013 Bokföring och årsredovisning inom finanssektorn
  • Ställningstagande 4/2014 – 18.12.2014 om upplysningar om kapitaltäckning som kreditinstitut och värdepappersföretag ska presentera i delårsrapporter och verksamhetsberättelser

Närmare upplysningar om de uppdaterade föreskrifterna och anvisningarna lämnas av

redovisningsexpert Teija Rehn, telefon 010 831 5531 eller e-post teija.rehn(at)fiva.fi.

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 2/2016 (pdf)