Valvottavatiedote 17.3.2016 – 19/2016

Rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien määräysten ja ohjeiden muutokset voimaan 29.3.2016

Finanssivalvonta on antanut 9.3.2016 kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat päivitetyt määräykset ja ohjeet 2/2016 liittyen seuraaviin valvottaviin:

  • luottolaitokset
  • sijoituspalveluyritykset
  • luottolaitosten omistusyhteisöt
  • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt

Uudistuksen sisältö

Määräys- ja ohjemuutoksella pannaan täytäntöön 1.1.2016 voimaan tulevat seuraavat lait sekä 15.1.2016 voimaan tuleva seuraava asetus:

  • laki kirjanpitolain muuttamisesta (1620/2015)
  • laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta (1624/2015)
  • valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (30/2016)

Määräysten ja ohjeiden muutosten voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 29.3.2016, ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 laadittavaan tilinpäätökseen.

Palauteyhteenveto saaduista lausunnoista

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Kumotut määräykset

Määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan määräyksen ja ohjeen sekä kannanoton:

  • Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus
  • Kannanotto 4/2014 – 18.12.2014 luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten osavuosikatsauksessa ja toimintakertomuksessa vakavaraisuudesta esitettävistä tiedoista

Lisätiedot

Lisätietoja päivitetyistä määräyksistä ja ohjeista antaa tilinpäätösasiantuntija Teija Rehn, puhelin 010 831 5531 tai sähköposti teija.rehn(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 2/2016