Tillsynsmeddelande 21.12.2016 – 90/2016

Ändringar i föreskrifter och anvisningar om arbetspensionsanstalternas solvens 13/2012

Finansinspektionen har den 11 oktober 2016 meddelat uppdaterade föreskrifter och anvisningar om arbetspensionsanstalternas solvens. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Revideringens innehåll

Lagändringarna om arbetspensionsanstalternas solvens träder i kraft den 1 januari 2017. Lagändringarna medför också ändringar i föreskrifterna och anvisningarna om arbetspensionsanstalter. En del av ändringarna har publicerats den 18 oktober 2016 (tillsynsmeddelande 69/2016) och en del kommer att publiceras under år 2017. Nu publiceras uppdaterade föreskrifter och anvisningar 13/2012 om arbetspensionsanstalternas solvens.

Bestämmelserna om täckning av ansvarsskuld, klassificeringen av placeringar och derivat har strukits ur föreskrifterna och anvisningarna.

Yttranden

Yttranden om ändringarna och Finansinspektionens kommentarer ingår i det paket med föreskrifter och anvisningar om arbetspensionsanstalter som publicerades den 18 oktober 2016. Yttranden om föreskrifter och anvisningar 13/2012 och sammandraget av kommentarerna finns till påseende i Finansinspektionens webbtjänst i anslutning till föreskrifter och anvisningar 14/2012 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag (begäran om yttrande 10/2015).

Närmare upplysningar lämnas av

Tarja Taipalus, ledande matematiker, telefon 010 831 5266, e-post tarja.taipalus(at)finanssivalvonta.fi (från 2.1.2017).

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 13/2012: Arbetspensionsanstalters solvens