Valvottavatiedote 21.12.2016 – 90/2016

Muutoksia työeläkelaitosten vakavaraisuutta koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin 13/2012

Finanssivalvonta on antanut 11.10.2016 työeläkelaitosten vakavaraisuutta koskevat päivitetyt määräykset ja ohjeet. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2017.

Uudistuksen sisältö

Työeläkelaitosten vakavaraisuutta koskevat lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2017. Lakimuutokset aiheuttavat muutoksia myös työeläkelaitoksia koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Osa muutoksista on julkaistu 18.10.2016 (valvottavatiedote 69/2016) ja osa tullaan julkaisemaan vuoden 2017 aikana. Nyt julkaistaan työeläkelaitosten vakavaraisuutta koskevat päivitetyt määräykset ja ohjeet 13/2012.

Määräyksistä ja ohjeista on poistettu työeläkelaitosten vastuuvelan katetta, sijoitusten luokittelua ja johdannaisia koskevat säädökset.

Saadut lausunnot

Muutoksista annetut lausunnot ja Finanssivalvonnan palaute sisältyvät 18.10.2016 julkaistuun pakettiin työeläkelaitoksia koskevista määräyksistä ja ohjeista. Määräyksiä ja ohjeita 13/2012 koskevat lausunnot ja palauteyhteenveto ovat nähtävissä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa seuraavien määräysten ja ohjeiden yhteydessä: 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset (lausuntopyyntö 10/2015).

Lisätietoja antaa

Tarja Taipalus, johtava matemaatikko, puhelin 010 831 5266, tarja.taipalus(at)finanssivalvonta.fi (2.1.2017 alkaen).

Liitteet 

Määräykset ja ohjeet 13/2012: Työeläkelaitosten vakavaraisuus