Tillsynsmeddelande 20.12.2016 – 88/2016

Ändringar av föreskrifter och anvisningar 3/2011 " Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet" träder i kraft 1.1.2017

Finansinspektionen har den 1 december i 2016 meddelat uppdaterade föreskrifter och anvisningar 3/2011 om organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet.

I föreskrifterna och anvisningarna beaktas följande Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer och rekommendationer:
ESMAs riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt UCITS-direktivet” (ESMA/2016/575)

Ikraftträdelse

Ändringarna av föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Närmare upplysningar lämnas av

Marko Hovi, marknadsövervakare, telefon 010 831 5338 eller e-post marko.hovi(at)fiva.fi.

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 3/2011 om Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet