Tillsynsmeddelande 27.7.2015 – 30/2015

Solvens II för försäkringsbolagen färdigställs – programkoden för beräkningen av räntekurvan har publicerats

EIOPA har publicerat nya utkast till riktlinjer och standarder om Solvens II, vilka är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2016. De riktlinjer som ska tillämpas i Finland införlivas i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Godkända standarder publiceras i EU:s officiella tidning.Vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar enligt Solvens II används en s.k. riskfri räntekurva. Betaversionens programkod för beräkningen av räntekurvan har publicerats. EIOPA publicerar uppgifter om räntekurvan varje månad. Publiceringen av koden gör det också möjligt för aktörerna inom branschen att själv ta fram räntekurvan. EIOPA begär samtidigt universiteten och aktörerna inom branschen om hjälp att granska koden.

Läs mer i EIOPAs pressmeddelande och i EIOPAs webbtjänst  

Närmare upplysningar lämnas av

Ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 010 831 5528, e-post teija.korpiaho(at)fiva.fi